Školné Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


A) Předškoláci,

tedy děti, které půjdou do první třídy v září 2025 jsou ze zákona od placení školného osvobozeny a neplatí nic. Rodiče jim hradí jen stravování

Informace o stravování


B) Ostatní děti platí školné, pro školní rok 2024-2025 stanovené na 1 000 Kč

Školné se hradí 10 měsíců v roce (nikoliv za červenec a srpen). Splatné je měsíčně vždy do 20. daného měsíce, a to převodem na účet MŠ Velrybka - číslo účtu: 2002652626/2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte prosím "školné JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE".

Jako školka, kterou nezřizuje obec, získáváme část zdrojů na provoz od rodičů formou školného. Provoz MŠ je finančně velmi náročný a nedá se pokrýt jen z dotací MŠMT, které jsou oproti školkám zřizovaným obcemi nižší.

V individuálních případech nabízíme slevu ze školného. Například 50% slevu nabízíme sourozencům. Další sleva je na domluvě mezi ředitelkou, zřizovatelem MŠ a rodiči. Neváhejte se nám v tomto ozvat ideálně ještě před zápisem (např. v rámci dne otevřených dveří) a domluvit se s námi!