Aktivity Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


Angličtina pro nejmenší

Výuka angličtiny probíhá hravou a nenásilnou formou. Víme, že předškolní děti často potřebují spíše dopomoci znát názvy věcí kolem nás v češtině, proto bude angličtina pouhým doplňkem a "osvěžením" školkového programu. Cílená je především na předškoláky, ale účastny ji jsou všechny děti. Využíváme maňáska mluvícího anglicky, který nám přináší k určitému tématu anglické písničky, říkanky s pohybem a různé hry.

 

Výlety do přírody

Vedle pravidelných vycházek, které jsou součástí denního harmonogramu, zařazujeme několikrát do roka dobrodružství v přírodě (např. okolní lesy) na celé dopoledne. Děti dostanou svačinky ze školky s sebou do batůžku a vyrazíme se dozvědět více o přírodě - rostlinách, zvířátkách. Chceme tím pomoci k formování vztahu dětí k přírodě a místu, kde vyrůstají a zapouštějí kořeny. Během těchto výletů budeme rádi, když se k nám vy jakožto rodiče, prarodiče a mladší sourozenci dětí připojíte.

 

Besídka s rodičovskou kavárnou

Alespoň dvakrát ročně proběhne besídka dětí z MŠ spojená s rodičovskou kavárnou. Rádi bychom, aby se rodiče pokochali vystoupeními svých dětí, které s nimi paní učitelka nacvičí. Jde nám také o to, abychom měli možnost se vzájemně poznat – nejen tým MŠ a rodiče, ale také rodiče mezi sebou. Věříme, že stejně jako okolo našich jiných aktivit i okolo MŠ vyroste komunita známých, kteří se rádi uvidí, budou o sobě vědět a případně vzniknou nová přátelství i mezi dospělými.

 

Péče logopedky

Vždy jednou ročně proběhne logopedický screening dětí v prostorách MŠ od spolupracující logopedky. Poté logopedka v případě potřeby dítěti a rodičům navrhne individuální péči. Vše bude samozřejmě zdarma – hrazeno v rámci veřejného zdravotního pojištění.

 

Pohybové aktivity

Vzhledem k pohybovému nadaní naší paní učitelky bude součástí aktivit v MŠ i pravidelné pohybové/cvičící/taneční aktivity. Do budoucna bychom rádi rodičům s dětmi nabídli možnost společných pohybových aktivit v odpoledních hodinách mimo provoz MŠ. Tyto pohybové aktivity by vedla paní učitelka z MŠ a realizovaly by se v případě dostatečného zájmu rodičů a dětí.