Nová budova Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


Projekt školky MŠ Velrybka

Současný provoz MŠ se odehrává v budově čp 373 v Tylově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Budovu však využívají i další subjekty a odehrávají se zde i další aktivity. Vzhledem k požárním a hygienickým normám nelze v budově provozovat MŠ pro více jak 12 dětí.

Z tohoto důvodu se náš zřizovatel, Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou, rozhodl vybudovat hned ve vedlejší budově čp 372 nové zázemí pro Mateřskou školu Velrybka. Jde o jedinečný projekt, který můžete podpořit i Vy.

V nové budově nabídneme celkem 24 míst. Dále v budově bude 5 nájemních bytů, které nabídneme v dostupném režimu rodinám s dětmi, seniorům a odborníkům – sociálním pracovníkům, učitelům a dalším. Věříme, že právě dostupné bydlení za přijatelnou cenu je jednou velkých potřeb na Rychnovsku. V posledním patře budou mít zázemí pracovníci naší terénní služby PATMOS určené k pomoci zejména osamělým seniorům.

Projekt školky MŠ Velrybka

V tuto chvíli (jaro 2024) je hotová studie proveditelnosti celého projektu a máme předběžná povolení různých dotčených orgánů (památkáři, sousedé, územní plánování, a další).

Náklady projektu byly vyčísleny na více než 50 miliónů Kč. Tuto astronomickou sumu nejsme schopni ufinancovat sami, i když už několik miliónů se podařilo z různých zdrojů sehnat. V současné době dále jednáme s různými institucemi o podpoře tohoto projektu. Je nám nad slunce jasné, že pro realizaci tohoto projektu budeme potřebovat mnoho malých i velkých dárců. Věříme, že tím, že aktivity v této nové budově budou sloužit široké veřejnosti, najdou se další lidé a subjekty, kteří projekt rádi podpoří. Pravidelná podpora dárců nám také umožní získání a splácení úvěru, kterým budeme stavbu nové budovy financovat.

Své dary můžete posílat na transparentní účet u Fio banky č. 2402123598 / 2010.

TRANSPARENTNÍ ÚČET !

200

Mateřská škola Velrybka

500

Mateřská škola Velrybka

1000

Mateřská škola Velrybka

2000

Mateřská škola Velrybka

5000

Mateřská škola Velrybka

Už nyní na transparentní účet posílá pravidelně své dary více než 100 lidí z celé české republiky – někteří posílají 50 Kč a jiní více než 2000 Kč měsíčně. Evidujeme i několik stotisícových darů. Vděční jsme však za každého dárce – moc děkujeme!

Rádi Vám samozřejmě vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání – snížení daňového základu při ročním zúčtování.

Další informace o celém projektu Vám rád poskytne správce Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou, Mgr. Martin Vlasák – 728 939 412, sbor@jbrychnov.cz.